Εφαρμογές GIS

 
Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης/ Λήψης Απόφασης (Decision Support Platform)

Δημιουργία εφαρμογών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και Πλατφόρμας Διαχείρισης/Λήψης Απόφασης (Decision Support Platform)

Η εταιρεία αναπτύσσει ολοκληρωμένες εφαρμογές GIS για τη διαχείριση Υποδομών και Δικτύων για Δήμους και ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, δίκτυα όπως Ύδρευση, Αποχέτευση, Φωτισμός, Τηλεπικοινωνίες, Οδικοί Άξονες καθώς και υποδομές όπως λιμάνια, ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ ενσωματώνονται σε γεωβάση για την άμεση εποπτεία και διαχείρισή τους. Πραγματοποιείται ακόμα παρακολούθηση εκμετάλλευσης κοινόχρηστων και δημοτικών εκτάσεων για τη διαχείριση Τουριστικών Ζωνών από τους Δήμους.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την ανάπτυξη WebGIS εφαρμογών και διαδραστικών χαρτών με σκοπό τη δημιουργία Δυναμικής Πλατφόρμας Διαχείρισης κρίσεων και Λήψης Απόφασης.

Επίσης, στο πλαίσιο εκπόνησης πολεοδομικών, αγροτικών, υδραυλικών συγκοινωνιακών και άλλων μελετών, η εταιρεία δημιουργεί και οργανώνει vector και raster δεδομένα σε γεωβάσεις, και πραγματοποιεί την επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων για την επίλυση χωρικών προβλημάτων όπως ζώνες επιρροής/αποκλεισμού και λοιπών προδιαγραφών χωρικού περιορισμού. Η οπτικοποίηση δεδομένων μπορεί να γίνει σε 2D ή 3D τοπικό περιβάλλον ή και σε web περιβάλλον.

Χαρτογράφηση και παρακολούθηση των μεταβολών χρήσης / κάλυψης γης

Η εταιρεία ανααμβάνει την εκτίμηση αλλαγών χρήσης γης σχεδίων πόλης, και την ανίχνευση αλλαγών κάλυψης γης σε δορυφορικές εικόνες και ορθοφωτογραφίες με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και τηλεπισκόπησης.

Συνεργασίες

 • 1
 • 2
 • 3

Στοιχεία επικοινωνίας

 • Tεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Αττικής «Λεύκιππος» - ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
  Πατρ. Γρηγορίου Ε' & Νεαπόλεως 27
  Αγ. Παρασκευή, Αττική, Τ.Κ. 15341
  Τηλέφωνο: +30 210 6029008
  +30 6932999961, +30 6978958585
 • Λακκί, Λέρος, Δωδεκάνησα, Τ.Κ. 85400
 • info@aerosurvey.eu

Βρείτε μας

Facebook

Linkedin